Ajankohtaista

KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotitalousvähennys tarkoittaa, että voit vähentää hoivapalveluiden hinnasta 40 %verotuksessa. (Varsinaisesta sairaanhoidosta sitä ei voi vähentää.) Valtio tarjoaa kotitalousvähennystä veroetuna, jotta kotipalveluihin turvauduttaisiin herkästi  ja samalla edistetään palvelualan yrittäjiä. Etu on kansantaloudellisestikin merkittävä ja erityisesti suurituloiset ovat hyödyntäneet sitä  aktiivisesti. Myös alvittomista palveluista voi saada kotitalousvähennyksen.  Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teetetään kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi  Mingelin tarjoamat tavanomaiseksi katsottavat hoiva-  ja siivouspalvelut.

Voit saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 250 euroa vuodessa henkilöä kohden. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, voit vähentää 40 % työn osuudesta.

Maksimivähennyksen saat, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on 5 875 euroa (5 875 euroa x 40 %) – omavastuu 100 euroa = 2 250 euroa. Pariskunnan kohdalla maksimivähennyksen saa 11 750 euron työosuudesta.

Kannattaa huomioida, että kotitalousvähennyksen voi saada myös omiin tai puolison vanhempiin kohdistuneesta hoivatyöstä.

Näin se käytännössä tapahtuu: Ilmoitatte tiedot suoraan verokortille OmaVerossa, jolloin kotitalousvähennys tulee huomioiduksi etukäteen veroprosentin alenemisena, jos tilaatte uuden verokortin. Tai sitten voitte täyttää lomakkeen 14A, jonka saatte verottajan nettisivuilta.

Siihen kuuluu laittaa seuraavat tiedot:

Yrityksen Y-tunnus (Mingel 297 4428-1)

Laskun loppusumma (mukana verot)

Työn osuus (mukana verot)

Säilytä kuitit tehdystä työstä itselläsi varmuuden vuoksi

ALV 0% = alvittomat palvelut

Kotipalvelujen hyödyntämisestä voitte saada hyötyä verotuksessa. Terveyspalvelut kuten kotona tapahtuvat hoitotyö on arvonlisäverotonta. Arvonlisäveroa ei tarvitse suorittaa myöskään sosiaalihuoltona tapahtuvista kotipalvelujen tukipalveluista (kuten siivous, ruokaostos-, kuljetus- tai saattajapalveluista) silloin, kun niiden perusteena on toimintakyvyn alentuminen iän tai sairauden takia joko pysyvästi tai tilapäisesti, jolloin kotona ei enää pärjää omin avuin. Lain tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista.

Arvonlisäveron maksuvapauden voitte saada tilanteesta riippuen myös määräajaksi. Ja jos ei siihen ole oikeutettu, voi olla tyytyväinen, että on vielä niin hyvässä kunnossa, ettei ehto täyty.

Palveluja tuottavan yritysen tulee olla rekisteröity kunnan yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden antajien rekisteriin. Mingel Oy kuuluu Turun kaupungin että Kaarinan, Paraisten, Naantalin, Raision, Maskun ja Ruskon kuntien kotipalvelun tuottajien rekistereihin.  Lisäksi yrityksellä on, kuten kuulukin omavalvontasuunnitelma.

Palvelusta tulee olla asiakkaan kanssa laadittu kirjallinen sopimus sekä hoito- tai palvelusuunnitelma asiakkaan ja yrityksen välillä. Siihen tulee sisältyä sosiaalihuollon tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli toisin sanoen sopimuksessa tulee eritellä, mitä palveluita ja paljonko.

Mingel Oy:llä  on vastuuvakuutus työkohteisiin. Mingel kuuluu kauppa- ja ennakkoperintärekisteriin.