Yritys

TIETOA MEISTÄ

Mingel Oy on aluehallintoviraston hyväksymä pieni, ikäihmisten kotipalveluihin ja terveydenhoitoon erikoistunut yritys, joka on keskittynyt tarjoamaan kotiutuspalveluita varsinkin sairaaloista ja hoitalaitoksista kotiutuville. Teemme tiivistä  yhteistyötä Lounais-Suomen alueen sairaaloitten, hoitopaikkojen ja terveydenhuollon yritysten kanssa. Tavoitteena on huomioida asiakkaan tarpeet kokonaisvaltaisesti ja helpottaa kotona selviytymistä uudessa tilanteessa ja kodin ulkopuolella osallistumista.

Olen kotiuttanut ikäihmisiä osastoilta; olen toiminut sairaanhoitajana geriatrisella osastolla ja palvelutalossa, terveysasemalla ja potilasjärjestössä. Pidän tärkeänä ammattitaidon kehittämistä ja jatkuvaa tietojen päivittämistä. Ihmisten kohtaaminen ja kuuntelu hoitotyössä kiinnostaaa, sillä niin kuin sanotaan, jokainen on laulun arvoinen ja jokaisella on oma arvokas tarinansa kerrottavana. Omasta kokemuksestani voin todeta, että viime vuosina hoitotyö osastoilla ja monissa hoitopaikoissa on muuttunut kovin kiireiseksi samalla kun hoitajamäärät ovat vähentyneet. Myös sen takia toimin yrittäjänä, että saan käyttää asiakastyöhön tarvittavan ajan ja hoitaa asiat perusteellisesti. Mingel tarjoaa palveluitaan kohtuulliseen hintaan ainutlaatuisille asiakkailleen. He ovat valinneet itse palveluntuottajansa ja maksavat palvelunsa itse usein hyödyntäen kotitalousvähennystä. Tavoitteena on luottamukselliset asiakassuhteet ja korkea asiakastyytyväisyys.

Lisäkseni teitä palvelee kokeneet ja ammattitaitoiset sairaanhoitajat ja lähihoitajat.  Tarvittaessa olemme yhteydessä Trinitas-geriatriaseman lääkäreihin. Heiltä ostamme liikkuvat lääkäripalvelut, sillä heidän pakeilleen pääsee nopeasti: samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Kuntoutusasioissa teemme yhteistyötä  Relaxionin fysioterapeuttien kanssa.

Yhteistyöterveisin,

Sairaanhoitaja, VTM Margit Ingelius